Fotowoltaika, Panele, Inwertery, Montaż

MÓJ PRĄD 5.0

START 22.04.2023 r. – KONIEC 22.12 2023 r.
BUDŻET PROGRAMU: 100 000 000zł + 400 000 000zł 

Wraz z naborem do nowej edycji programu MÓJ PRĄD wzrasta maksymalna kwota dotacji, która wynosi 58 000zł. To prawie dwukrotność kwoty, o którą można było ubiegać się w poprzedniej edycji programu.

DLA KOGO MÓJ PRĄD 5.0?

Niezmiennie program dedykowany jest głównie dla osób rozliczających się w systemie net-biling (na tzw. nowych zasadach, czyli prosument nadprodukcję energii z instalacji fotowoltaicznej odsprzedaje do sieci, a w okresie większego zapotrzebowania odkupuje od dostawcy). Osobom rozliczającym się w systemie net-metering również umożliwiono skorzystanie z dofinansowania lecz muszą spełnić warunek – przed wysłaniem wniosku muszą zdecydować się przejść na rozliczanie w systemie net-billing.

JAKIE PRODUKTY OZE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO WSPARCIA FINANSOWEGO?

Priorytetem jest dbanie o środowisko oraz niezależność energetyczna Polski. Dlatego tegoroczny program Mój Prąd podobnie jak poprzednia edycja rozszerzony został o dodatkowe elementy. Jednak w tym roku można otrzymać również dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE MÓJ PRĄD 5.0.
(do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż)

 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV– kwota dofinansowania wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:
  – domikroinstalacji PV – nie więcej niż 7 tys. zł
     – do magazynu energii – nie więcej niż 16 tys. zł
     – do pompy ciepła – nie więcej niż 28 tys. zł
     – do magazynów ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł
     – do systemu EMS / HEMS – nie więcej niż 3 tys. zł

Wysokość dotacji, jaką otrzyma beneficjent, zależy od tego, na ile produktów OZE się zdecyduje. Warto wykorzystać okazję i zastanowić się nad zestawem na przykład: instalacja fotowoltaiczna + magazyn energii, który nie tylko znacząco obniży rachunki za prąd, ale również pozwoli na niezależność w magazynowaniu energii otrzymywanej z fotowoltaiki, pomijając tym samym zakład energetyczny. Przy zakupie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii elektrycznej, pompą ciepła/magazynem ciepła i systemem HEMS/EMS można uzyskać aż 54 500zł!

CZY WARTO PRZYSTĘPOWAC DO PROGRAMU MÓJ PRĄD 5.0?

Jak najbardziej! Zachęcamy naszych klientów do korzystania z rządowych programów dopłat. Dzięki nim inwestycja w OZE zwraca się już po 5-6-ciu latach. A rosnące ceny prądu powodują iż instalacja będzie się zwracać jeszcze szybciej. Poprzednie edycje programu pokazały, że zaineresowanych było bardzo dużo, co spowodowało zakończenie przyjmowania wniosków wcześniej niż pierwotnie planowano.

Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności!
OZE, to czysty zysk: pracują na obniżenie Twoich rachunków, jesteś niezależny wobec podwyżek cen energii oraz wpływasz pozytywnie na środowisko.

Wypełnij formularz, aby nasz specjalista mógł przybliżyć Ci szczegóły promocji oraz dotacji.