Fotowoltaika, Panele, Inwertery, Montaż

Rolnictwo to jedna z najstarszych i najważniejszych gałęzi gospodarki w Polsce. Każdego roku rolnicy dostarczają nam ogromne ilości produktów spożywczych ale i również produktów, które są podstawą przemysłu włókienniczego. Aby zachować efektywność produkcji wymagane jest odpowiednie zużycie energii, które w przypadku gospodarstwa może wynosić nawet 60% kosztów całej działalności. Jednakże, przychodzi nam na ratunek ogólnopolski program Agroenergia, który wspiera inwestycję w odnawialne źródła energii, dzięki czemu jesteśmy w stanie zdecydowanie ograniczyć koszty co spowoduje ulgę dla portfela i możliwość zainwestowania oszczędności na poczet innych przedsięwzięć.

Warto się zgłosić do programu gdyż możemy uzyskać nawet do 70 000 złotych zwrotu z inwestycji!

Agroenergia – dla kogo?

Aby wziąć udział w programie Agroenergia należy spełnić kilka wymagań i warunków samej działalności oraz inwesycji:

 1. Posiadać prawo do dzierżawy lub własności nieruchomości rolnej i posiadać status osoby fizycznej lub być właścicielem lub dzierżawcą gruntów rolnych oraz mieć status osoby prawnej
 2. Prowadzić działalność gospodarczą przez minimum rok
 3. Łączna powierzchnia terenów rolnych musi mieścić się w przedziale od        1 do 300 ha
 4. Inwestycja OZE nie może zostać rozpoczęta przed przystąpieniem do programu – w takim wypadku nie dostaniemy dofinansowania na projekt
 5. Nie można uczestniczyć jednocześnie w kilku programach na raz – nie połączymy Agroenergii z programem Mój Prąd oraz Czyste powietrze (wyjątkiem tutaj jest ulga termomodernizacyjna)
 6. W przypadku chęci rozbudowy już istniejącej instalacji nie można skorzystać z programu Agroenergia – jedynie inwestycja w dopiero planowane instalacje kwalifikuje się do dotacji
 7. Dofinansowana instalacja musi być użytkowana przez minimum 3 lata

Jak widać zasady są jasno sprecyzowane, nie ma w nich żadnych nieścisłości dzięki czemu możemy bez obaw przystąpić do programu po ich spełnieniu.

Agroenergia – szczegóły

Program obejmuje dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Jednocześnie pamiętajmy, że nabór trwa do 30.09.2025r. Poniżej przedstawiamy szczegóły zakresu dofinansowań:

 1. W przypadku inwestycji w instalację fotowoltaiczną moc takiej instalacji nie może przekroczyć 50 kW, ale nie może być mniejsza niż 10 kW. Można łączyć hybrydowo typy instalacji – fotowoltaikę oraz elektrownie wiatrową
 2. Magazyny energii, dostosowany do projektu instalacji
 3. Montaż całej inwestycji

UWAGA! Aby uzyskać dofinansowanie wszelkie koszty poniesione przez beneficjenta muszą mieścić się w terminie od 01.06.2021 do 30.06.2027. Jest to odgórny wymóg.

Na jakie kwoty możemy liczyć? To już jest uzależnione od mocy instalacji. Program przewiduje dotację bezzwrotną do 20% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Szczegóły poniżej:

 1. W przypadku instalacji o mocy od 10 do 30 kW – możemy liczyć na dotację do 20% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 15 000 złotych
 2. W przypadku instalacji o mocy od 30 do 50 kW – możemy liczyć na dotację do 13% poniesionych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż        25 000 złotych
 3. W przypadku magazynów energii możemy liczyć na 20% zwrotu inwestycji, ale jest jedna zasada – koszt magazynu nie może wynieść więcej niż 50% wartości instalacji
 4. W przypadku łączenia inwestycji dodatkowo otrzymamy 10 000 złotych do zwrotu

Agroenergia – terminy i dodatkowe informacje

Pamiętajmy, zgłoszenie do programu możemy wysłać w terminie od 01.10.2021 do 30.09.2025 r. Wszelkie zgłoszenia poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Kwota dofinansowania zostanie wypłacona po zakończeniu inwestycji.

Same urządzenia, które zostaną elementami inwestycji nie mogą zostać wyprodukowane później niż 24 msc przed datą rozpoczęcia inwestycji.

Inwestycja musi zostać zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku

UWAGA! Beneficjent nie może zrealizować refinansowania w przypadku leasingu!