Fotowoltaika, Panele, Inwertery, Montaż
W urządzeniach tych wyróżniamy dolne i górne źródło. Dolne źródło jest miejscem skąd dana pompa ciepła pobiera energię. Może to być grunt, powietrze lub wody podziemne. Natomiast górne źródło...
Funkcja tego urządzenia jest praktycznie taka sama jak kotła zasilanego paliwem stałym czy kotła gazowego. Wspólną cechą jest to, że ich systemy grzewcze podgrzewają wodę lub inny czynnik grzewczy,...
Wyjaśniamy, jak zostać prosumentem i kto może nim zostać. W przypadku fotowoltaiki (i innych OZE) prosument to osoba, która równocześnie: • wytwarza energię elektryczną w swojej mikroinstalacji • korzysta...