Fotowoltaika, Panele, Inwertery, Montaż

Trip Energy Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie tripenergy.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Trip Energy. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Administrowanie danymi osobowymi Zgodnie z treścią Rozporządzenia 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), dalej RODO, Trip Energy. z siedzibą w Lesznie przy ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721830. . NIP 6991961240 (dalej jako Trip Energy). Trip Energy informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO i przetwarza dane osobowe w celach świadczenia usług, z których korzysta właściciel danych osobowych, w szczególności świadczenia usług doradztwa, sprzedaży, oraz w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych. Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania przetwarzania ich w ogóle w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do Trip Energy na piśmie. Trip Energy informuje, że jest Administratorem, podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach, danych osobowych. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w danym serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu. Trip Energy zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, w celach marketingowych związanych z reklamą produktów oferowanych przez Trip Energy. Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie treścią ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Ujawnianie/przekazywanie danych osobowych Zebrane przez Trip Energy dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Trip Energy, w celach związanych z Państwa obsługą – rejestr podmiotów współpracujących znajduje się w siedzibie Trip Energy. Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.


Gromadzenie danych Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Trip Energy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Wykorzystywanie danych Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Trip Energy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Mechanizm Cookies Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany przez Trip Energy do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Trip Energy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny Trip Energy) zapisane informacje są usuwane.

Informacja o plikach cookies na stronach internetowych i aplikacjach w domenie tripenergy.pl Plik cookie to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web ( dalej WWW) i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony WWW, że dana osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową. Zastosowanie plików cookie: umożliwiają i usprawniają działanie strony WWW, upraszczają korzystanie ze strony WWW, umożliwiają monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności strony WWW. Pliki cookie, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikacyjnych tj. nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.

Nasze zasady dotyczące plików cookie Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony www.tripenergy.pl, jego urządzenie, którym może być : komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre spersonalizowane funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików. Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie ze strony www.tripenergy.pl, zablokować je lub usunąć. Ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, zazwyczaj będzie to przeglądarka internetowa . W zależności od używanej przeglądarki ( Firefox, Internet Explorer, Chrome, Bing i Safari) należy zapoznać się z menu pomocy (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć. Umieszczane pliki cookie są naszymi własnymi plikami. Umożliwiamy umieszczanie pików cookie podmiotom zewnętrznym. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookie zostały zawarte w polityce prywatności tych podmiotów.