Fotowoltaika, Panele, Inwertery, Montaż

Zmiana poziomu dofinansowania w czwartej edycji programu Mój Prąd od 15 grudnia 2022 roku.
Mój prąd stał się jeszcze bardziej atrakcyjny niż we wcześniejszych edycjach ze wzglądu na zwiększone dofinansowanie.

DLA KOGO MÓJ PRĄD 4.0?

Niezmiennie program dedykowany jest głównie dla osób rozliczających się w systemie net-biling (na tzw. nowych zasadach, czyli prosument nadprodukcję energii z instalacji fotowoltaicznej odsprzedaje do sieci, a w okresie większego zapotrzebowania odkupuje od dostawcy). Osobom rozliczającym się w systemie net-metering również umożliwiono skorzystanie z dofinansowania lecz muszą one spełnić warunek – przed wysłaniem wniosku muszą zdecydować się przejść na rozliczanie w systemie net-billing.

JAKIE PRODUKTY OZE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO WSPARCIA FINANSOWEGO?

Priorytetem jest dbanie o środowisko oraz niezależność energetyczna Polski. Dlatego tegoroczny program Mój Prąd jest dotacją nie tylko na panele fotowoltaiczne, ale został rozszerzony o inne produkty OZE, które mają wspierać samodzielne magazynowanie oraz wykorzystywanie  wyprodukowanej energii. Na produkty OZE objęte dofinansowaniem zalicza się: instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, magazyny ciepła, oraz systemy zarządzania energią.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE MÓJ PRĄD 4.0 PO ZMIANIE POZIOMU FINANSOWANIA?

  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV– kwota dofinansowania wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł
  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:
    – do mikroinstalacji PV – nie więcej niż 7 tys. zł
       – do magazynu energii – nie więcej niż 16 tys. zł
       – do magazynów ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł
       – do systemu EMS / HEMS – nie więcej niż 3 tys. zł

Wysokość dotacji, jaką otrzyma beneficjent, zależy od tego, na ile produktów OZE się zdecyduje. Warto wykorzystać okazję i zastanowić się nad zestawem instalacja fotowoltaiczna + magazyn energii, który nie tylko znacząco obniży rachunki za prąd, ale również pozwoli na niezależność w magazynowaniu energii otrzymywanej z fotowoltaiki, pomijając tym samym zakład energetyczny.

Przy zakupie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii elektrycznej, magazynem ciepła i systemem HEMS/EMS można uzyskać najwyższą kwotę dofinansowania, czyli 31 tys. zł!

UWAGA!
Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV jest możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Dla wypłaconych wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone pod względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca na nowym poziomie finansowania, który wchodzi w życie 15 grudnia 2022 roku.

Aby otrzymać wyrównanie będzie konieczna Zgoda Wnioskodawcy. Do Wnioskodawców wysłane zostaną maile ze wskazaniem kwoty jaka może zostać wypłacona oraz z instrukcją jak należy udzielić takiej zgody. Rozpoczęcie przeliczania dotacji zaplanowane jest na styczeń 2023 roku.

Nabór wniosków przedłużony został do 31.03.2023 roku.

CZY WARTO PRZYSTĘPOWAC DO PROGRAMU MÓJ PRĄD 4.0?Jak najbardziej! Zachęcamy naszych klientów do korzystania z rządowych programów dopłat. Dzięki nim inwestycja w OZE zwraca się już po 6-ciu latach. Poprzednie edycje programu pokazały, że zaineresowanych było bardzo dużo, co spowodowało zakończenie przyjmowania wniosków wcześniej niż pierwotnie planowano.
Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności!
OZE, to czysty zysk: pracują na obniżenie Twoich rachunków, jesteś niezależny wobec podwyżek cen energii oraz wpływasz pozytywnie na środowisko.