Fotowoltaika, Panele, Inwertery, Montaż

Czwarta edycja programu Mój Prąd -atrakcyjnego dofinansowania instalacji fotowoltaicznych (i nie tylko) startuje 15 kwietnia 2022 r.  Środki przeznaczone na ten cel to 350 mln zł i są dedykowane głównie osobom rozliczającym się w systemie net-biling (na tzw. nowych zasadach, czyli prosument nadprodukcję energii z instalacji fotowoltaicznej odsprzedaje do sieci, a w okresie większego zapotrzebowania odkupuje od dostawcy). Osobom rozliczającym się w systemie net-metering również umożliwiono skorzystanie z dofinansowania.

Poniżej zasady uczestnictwa w nowej odsłonie Mojego Prądu.

DLA KOGO MÓJ PRĄD 4.0?

Aktualna edycja programu proponuje korzystne warunki osobom, które będą rozliczały się na zasadzie net-billing, czyli nieobjętym systemem upustów. Aby zostać beneficjentem należy spełnić jeden warunek: zgłosić przyłączenie do sieci najwcześniej 1 kwietnia 2022 r.

Co z osobami które rozliczają się na zasadzie net-metering?

Takie osoby również mogą skorzystać z dofinansowania, lecz muszą spełnić warunek – przed wysłaniem wniosku zdecydowali się przejść na rozliczanie w systemie net-billing.

Ministerstwa Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej informuje:

Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.”

 

JAKIE PRODUKTY OZE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO WSPARCIA FINANSOWEGO?

Priorytetem jest dbanie o środowisko oraz niezależność energetyczna Polski. Dlatego tegoroczny program Mój Prąd jest dotacją nie tylko na  panele fotowoltaiczne, ale został rozszerzony o inne produkty OZE, które mają wspierać samodzielne magazynowanie oraz wykorzystywanie  wyprodukowanej energii. Na produkty OZE objęte dofinansowaniem zalicza się: magazyny energii, magazyny ciepła, magazyny energii oraz systemy zarządzania energią.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE MÓJ PRĄD 4.0?

Budżet całego programu wynosi 350 mln zł. Wysokość dotacji jest uzależniona od tego, czy beneficjent, poza fotowoltaiką zainstaluje jeszcze jeden element np. magazyn energii. Prosument, który od początku rozlicza się na zasadach net-biling może otrzymać dopłatę w wysokości:

 

  • do 4 tys. zł przy instalacji jedynie fotowoltaiki
  • do 5 tys. zł przy instalacji fotowoltaiki + dodatkowo:

      + do 5 tys. zł do magazynu ciepła

      + do 7,5 tys. zł do magazynu energii elektrycznej

      + do 3 tys. zł do HEMS/EMS (warunkiem finansowania jest zakup co najmniej jednego

         z powyższych magazynów)

 

Przy zakupie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii elektrycznej, pompą ciepła i HEMS/EMS można uzyskać najwyższą kwotę dofinansowania, czyli 20,5 tys. zł!

 

Wysokość dotacji, jaką otrzyma beneficjent, zależy od tego, na ile produktów OZE się zdecyduje. Warto wykorzystać okazję i zastanowić się nad zestawem instalacja fotowoltaiczna + magazyn energii, który nie tylko znacząco obniży rachunki za prąd, ale również pozwoli na niezależność w magazynowaniu energii otrzymywanej z fotowoltaiki, pomijając tym samym zakład energetyczny

ILE MOŻNA OTRZYMAĆ PRZY ZMIANIE SYSTEMU Z NET-METERING NA NET-BILLING?

Osoby przechodzące z systemu rozliczeń net-metering na net-billing, mogą otrzymać wsparcie w wysokości:

 

  • Do 2 tys. zł przy zakupie instalacji fotowoltaicznej

        + do 5 tys. na magazyn ciepła

        + do 7,5 tys. zł na energię elektryczną

        + do 3 tys. zł na HMS/EMS (Jeśli beneficjent wybierze jeden lub obydwa magazyny)

Podsumowując – maksymalna kwota dofinansowania dla osoby przechodzącej na nowe zasady rozliczania wynosi: 17,5 tys. zł

Ponadto Mój Prąd 4.0 tak, jak w poprzednich edycjach umożliwia skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, o ile w momencie rozliczania podana przez wnioskodawcę kwota będzie pomniejszona o pobraną dotację.

CZY WARTO PRZYSTĘPOWAC DO PROGRAMY MÓJ PRĄD 4.0?

Jak najbardziej! Zachęcamy naszych klientów do korzystania z rządowych programów dopłat. Dzięki nim inwestycja w OZE staje się jeszcze bardziej opłacalna. Pamiętać trzeba, że zaineresowanych jest dużo, a pula wniosków ograniczona, więc radzimy nie zwlekać ze zgłoszeniem.

Chętnie pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności!

OZE, to czysty zysk: pracują na obniżenie Twoich rachunków,  niezależność wobec podwyżek cen energii oraz świadomość pozytywnego wpływu na środowisko!

Nie trać czasu! Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły jak najbardziej korzystnej dla Ciebie współpracy.